Spelregels

Leuk dat je deelneemt aan Kruiswerk Helpt. Om het gebruik voor iedereen prettig te laten verlopen hebben we enkele spelregels opgesteld. Bij deelname aan Kruiswerk Helpt stem je hier mee in.

 • Kruiswerk Helpt is een platform van Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers voor mensen van 18 jaar of ouder die (gratis) diensten en/of hulp willen aanbieden of hulp vragen aan elkaar. Het is bijvoorbeeld niet bedoeld voor producten, woonruimte of het zoeken naar een liefdespartner. 
 • Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers kan, indien je dit wenst, ondersteunen bij een bemiddeling maar deelnemers van Kruiswerk Helpt blijven zelf verantwoordelijk voor het gebruik van kruiswerkhelpt.nl, zoals het maken van onderlinge afspraken en de verleende diensten tussen elkaar. Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de afspraken en verleende diensten en is dan ook nooit aansprakelijk voor de nakoming daarvan of directe of indirecte schade, die in het kader van de dienstverlening eventueel zou worden geleden.
 • Jouw vraag en aanbod advertenties zijn zichtbaar op de website kruiswerkhelpt.nl en is bekend bij Kruiswerk. Persoonlijke contactgegevens of jouw adres zijn nooit openbaar. Wil je liever anoniem gebruik maken van Kruiswerk Helpt? Dat kan, neem dan telefonisch contact op met de ledenservice van Kruiswerk. Wij bespreken met u de mogelijkheden.
 • Je vult jouw gegevens naar waarheid in. Is jouw vraag of aanbod niet meer van toepassing, dan verwijder je het zelf van de website. Lukt dat niet? Bel of mail dan met de ledenservice van Kruiswerk. 
 • Heb je een reactie op jouw bericht? Laat diegene dan altijd weten of je op de reactie wilt ingaan of niet.
 • Bij Kruiswerk Helpt mag geen vergoeding gevraagd of gegeven worden. Tenzij het gaat om kosten die je moet maken voor de hulp, bijvoorbeeld bij vervoer. Daar maak je vooraf samen met de andere Kruiswerk Helpt deelnemer afspraken over.
 • Denk je bij het aanbieden van vervoer aan een inzittendenverzekering.
 • Kruiswerk Helpt heeft het recht ongewenste of ongepaste berichten te verwijderen en deelnemers uit te sluiten van deelname als zij de spelregels, bijzondere gebruikersvoorwaarden of privacy voorwaarden niet respecteren. 

 

Bij contact en afspraken met een deelnemer van Kruiswerk Helpt

 • Let zelf goed op met wie je in zee gaat. Kruiswerk medewerkers verifiëren wel de inschrijving van de deelnemers. Zij vragen echter geen verklaring omtrent gedrag (VOG) van de hulpaanbieders. Als het om kwetsbare deelnemers gaat, schatten ouders of contactpersonen zelf in of ze daarbij aanwezig moeten zijn.
 • Als je je onzeker of kwetsbaar voelt, vraag dan een vriend, familielid of begeleider om aanwezig te zijn bij een (eerste) afspraak. Spreek, indien mogelijk, af op neutraal terrein zoals bijvoorbeeld een horecagelegenheid, wijkcentrum of bibliotheek. 
 • Een hulpaanbieder via Kruiswerk Helpt staat nooit onaangekondigd voor de deur. Voor een afspraak is altijd eerst via telefoon of email contact geweest. Staat iemand namens Kruiswerk Helpt toch voor de deur zonder afspraak, ga er dan nooit op in. 
 • Geef nooit persoonlijke gegevens zoals bankgegevens, pincodes, Burgerservicenummer, DIGID of kopie van uw paspoort of rijbewijs aan andere Kruiswerk Helpt deelnemers.
 • Zorg zoveel mogelijk voor gepast geld als iemand anders iets voor je gaat kopen, zoals boodschappen of kleine aankopen. Geef geen grote geldbedragen of jouw pinpas mee. 
 • Vermijd het onnodig of ongewenst aanraken van anderen.

 

Neem telefonisch contact op met Kruiswerk als je het idee hebt dat een andere deelnemer zich niet houdt aan de spelregels en/of gebruiks- of privacy voorwaarden, of ongepast gedrag vertoont.