Disclaimer en privacy statement​

Kruiswerk Achterhoek en Liemers verwerkt van de bezoekers van de website ‘Kruiswerk Helpt’ persoonsgegevens. Kruiswerk Achterhoek en Liemers vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Kruiswerk Achterhoek en Liemers is ervoor verantwoordelijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met de privacywetgeving omgaan. In deze privacyverklaring gaan wij in op de gegevens die wij van u verwerken via deze website.

Elke verwerking van persoonsgegevens door Kruiswerk Achterhoek en Liemers is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens van Kruiswerk Achterhoek en Liemers
Kruiswerk Achterhoek en Liemers is gevestigd aan ‘t Brewinc (tweede verdieping) IJsselkade 17 te 7001 AN te Doetinchem.

Functionaris van de gegevensbescherming
Mocht u vragen hebben over deze privacy- en cookieverklaring, dan horen we het graag. Vragen over uw privacy kunt u stellen aan de functionaris gegevensbescherming van Kruiswerk Achterhoek en Liemers via administratie@kruiswerk.nl of via 0314 – 35 66 01.

Waarom en welke gegevens wij van u verwerken
Kruiswerk Achterhoek en Liemers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, websites en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaat type.

Kruiswerk Achterhoek en Liemers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van ons aanbod;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren en
 • Kruiswerk Achterhoek en Liemers analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@kruiswerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kruiswerk Achterhoek en Liemers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kruiswerk Achterhoek en Liemers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kruiswerk Achterhoek en Liemers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: vijf jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kruiswerk Achterhoek en Liemers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kruiswerk Achterhoek en Liemers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kruiswerk Achterhoek en Liemers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kruiswerk Achterhoek en Liemers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@kruiswerk.nl. Kruiswerk Achterhoek en Liemers heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Uw rechten als bezoeker van de website
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kruiswerk Achterhoek en Liemers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@kruiswerk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kruiswerk Achterhoek en Liemers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Offline verstrekte gegevens
Ook als u gegevens naar ons opstuurt of inlevert bij onze ledenservice, is de gegevensverwerking bij Kruiswerk Achterhoek en Liemers in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De door u verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om onze dienstverlening beter op u te kunnen afstemmen.

Het delen van uw gegevens gebeurt alleen aan derden indien u een dienst bestelt van een van onze partners en deze gegevens noodzakelijk zijn voor deze dienstverlening. Dit gebeurt dus nooit zonder uw toestemming.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Nadat u uw lidmaatschap heeft opgezegd bewaren wij alleen uw gegevens die nodig zijn om aan onze fiscale verplichtingen te voldoen.

Disclaimer
Aan alle pagina’s van de website van Kruiswerk Helpt is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Kruiswerk Achterhoek en Liemers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de website. Uiteraard stellen we het zeer op prijs als u onjuistheden aan ons meldt.

Ook bestaat er de mogelijkheid dat door de coronacrisis bepaalde informatie over dienstverlening niet (meer) correct is en kunnen we geen garanties geven m.b.t. de aard en de inhoud daarvan. Kruiswerk volgt te allen tijde hierin het advies van de RIVM en haar dienstverleners.